Nemnder/utvalg for eiendomsskatt

Politisk valgt for perioden 2015 - 2019

 

Takstutvalg for eiendomsskatt

også kalt sakkyndig nemnd

Takstutvalg for eiendomsskatt
Medlemmer: Varamedlemmer:
Håkon Nauste, leder 1. Olaf Hanset
Jan Rød, nestleder 2. Joakim Lange
Oddbjørg Øverås 3. Gudbjørg Frisvoll
4. Eva Torvik Kvernberg

 

Klagenemnd for eiendomsskatt

Klagenemnd for eiendomsskatt
Medlemmer: Varamedlemmer:
Nikolai Finset, leder 1. Lars Otto Motrø
Lilly K. Svensli 2. Stig Arild Arvesen
Ola Kristian Mittet 3. Åshild Fjøseid
Vigdis Listaul 4. Bjarne Sæter
Oddbjørn Stensvold 5. Aina Trælvik Remmen
Lise H. Frisvoll 6. Per Egil Myvang