Eiendomsskattelister

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn i minst 3 uker fra 1. mars.

Listene inneholder opplysning om gårdsnummer/bruksnummer/festenummer/seksjonsnummer.

Det legges ut lister for:

Papirutgave av listene ligger ute på servicekontoret i kommunehuset, i samme periode.