Eiendomsskattekontoret

Eiendomsskattekontoret i Nesset kommune er kommunens økonomiavdeling

Oppgaver

  • Skriver ut eiendomsskatt
  • Regnskapsfører eiendomsskatt
  • Krever inn eiendomsskatt

Eiendomsskattekontoret tar i mot henvendelser om eiendomsskatt som kommunens servicekontor ikke kan svare på.