Eiendomsskatt 2019

Nesset kommune skriver ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen, jf. eiendomsskattelova § 3 a.
Alminnelig skattesats for 2019 er 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget. 
Bolig- og fritidseiendommer har redusert skattesats, 3,58 promille.

Eiendomsskattegrunnlaget er enten boligverdi fra Skatteetaten eller kommunal takst.

 

Boligverdi fra Skatteetaten

Kommunestyret har bestemt at kommunen skal benytte boligverdier fra Skatteetaten. Det er lovbestemt at slike boligverdier skal reduseres med 20 prosent før de kan benyttes som eiendomsskattegrunnlag.

Kommunal takst

Takstutvalget for eiendomsskatt fastsetter kommunale takster på eiendommer i kommunen som ikke har fått en boligverdi fra Skatteetaten. Takstutvalget har utarbeidet retningslinjer til hjelp i takseringsarbeidet.

Omtaksering

Skattyter kan kreve omtaksering av en eiendom i perioden mellom to alminnelige takseringer (som foregår hvert tiende år). Omtaksering kan kreves hvis verdien på en eiendom er vesentlig forandret i forhold til andre eiendommer. Krav om omtaksering må være stilt innen 1. november i året før skatteåret. Når omtaksering kreves av skattyter skal skattyter dekke kostnadene. Jf. eiendomsskattelova § 8 A-3 femte og sjette ledd.

Regelverk

Eiendomsskattelova
Eiendomsskattevedtekter (PDF, 250 kB)
Rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet i perioden 2015-2025. (PDF, 451 kB)
Arealmåling av bygninger (PDF, 468 kB) - utdrag fra matrikkelføringsinstruksen