Skjenkebevilling enkeltanledning for åpent og lukket arrangement

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

  • du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
  • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer
  • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
  • Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
  • Bevillingssøker kan være en fysisk person eller foretak.
  • Det må oppgis en styrer og stedfortreder for bevillingen. Styrer og stedfortreder må ha fylt 20 år.

Hva koster det?

  • Gebyrsatsen er for tiden 370 kroner pr. arrangement. 

Du må betale gebyret selv om søknaden ikke innvilges. 

Hvordan søke?

Søknadsskjema skjenkebevilling enkeltanledning.

Du bruker samme søknadsskjema både til åpent og lukket arrangement.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er inntil tre uker.