Skjenketider i Nesset

Gjelder for restauranter, barer og andre steder med skjenkebevilling:

Generelt

Skjenketiden for alkoholholdig drikk skal følge skjenkestedets åpningstid, men skjenkingen må avsluttes senest en halv time før stedet skal stenge.

Øl og vin

Skjenking av øl og vin (under 22 volumprosent alkohol) kan ikke skje før kl. 08:00.

Brennevin

Skjenking av brennevin (mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) kan ikke skje før kl. 13:00.

Skjenketid ved overgang til vintertid

Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake fra kl. 03:00 til kl. 02:00. Skjenketiden til alle skjenkesteder utløper når klokken blir 02:00 første gang den natten, og den utvides ikke med en ekstra time.

Skjenking ved overgang til sommertid

Ved overgang til sommertid stilles klokken frem fra kl 02:00 til kl 03:00. Skjenkesteder som har skjenketid til kl 02:00 eller senere, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, dvs. kl 02:00. Klokken er da 03:00 etter ny tid.

Alkoholforskrift for Nesset kommune