Salgstider for øl

Salgstider for øl i dagligvarebutikker i Nesset kommune.

  • Hverdager: kl 08:00 - 20:00
  • Dager før søn- og helligdager: kl 08:00 - 18:00
  • Dagen før Kristi Himmelfartsdag, samt dagen før 1. og 17. mai: kl 08:00 - 20:00