Kunnskapsprøvene

Det er tre ulike kunnskapsprøver. En for salgsbevilling i butikk, en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub og en for skjenkekontrollører.

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøvene. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år.

Hvor tar du prøvene?

Hos Servicekontoret i Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg. Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Gjennomføring av prøven

  • Du kan ta prøvene på mandag - fredag, mellom kl. 08.00 og 15.30. 
  • Møt frem senest 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. Kommer du for sent, får du ikke avlegge prøven.
  • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å bruke lovsamling, som vi har til utlån.
  • Det er ikke anledning til å bytte dato etter at du har meldt deg på og betalt.

Tilrettelegging ved spesielle behov

  • Dyslektikere kan avlegge kunnskapsprøven muntlig (krever legeattest)
  • Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre.

Påmelding og betaling

Ta kontakt med servicekontoret for å avtale tid.

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang. Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring. Faktura blir ettersendt.

Hva er pensum?

  • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.
  • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14.
  • Pensum for skjenkekontrollører:  Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. 

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebervilling - fås kjøpt hos VINN. 

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det sendes til din folkeregistrerte adresse.