Etablererprøven

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Hvor tar du prøven?

Hos Servicekontoret i Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg. Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Gjennomføring av prøven

  • Du kan ta prøven på mandag - fredag, mellom kl. 08.00 og 15.30. 
  • Møt frem senest 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. Kommer du for sent, får du ikke avlegge prøven.
  • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å bruke lovsamling, som vi har til utlån.
  • Det er ikke anledning til å bytte dato etter at du har meldt deg på og betalt.

Tilrettelegging ved spesielle behov

  • Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. 

Påmelding og betaling

Ta kontakt med servicekontoret for å avtale tid. 

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang. Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring. Faktura blir ettersendt.

Hva er pensum?

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum, og kan kjøpes hos VINN.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det sendes til din folkeregistrerte adresse.