Tidligpensjon for jordbrukere

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i næringa for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk.  Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og dermed stimulere rekrutteringen.

Hvem kan søke og hva kreves for å få tidligpensjon?

Tidligpensjon kan ytes som enbrukerpensjon eller tobrukerpensjon. Enbrukerpensjon kan utbetales til jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år.  Tobrukerpensjon kan utbetales til ektefelle/samboer som har tatt aktivt del i driften av foretaket og som har fylt 57 år.

Størrelsen på tidligpensjonen fastsettes i jordbruksoppgjøret.

Hvordan søke tidligpensjon?

Søknadsskjema om tidligpensjon finner du på Landbruksdirektoratet sin side,  eller du kan få det ved å kontakte landbruksforvaltningen i kommunen. Søknaden skal sendes til kommunen.  Det er Fylkesmannen som saksbehandler søknaden.

Du kan lese mer om ordningen her.