Regionalt miljøprogram

Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke på ordningen regionalt miljøprogram.

Regionalt miljøprogram omfatter 

Ordningen omfatter utsatt jordarbeiding på kornareal, fornminner, bratt areal, beiting i utmark, setring (fellesbeiter), dyrking av fôr i fjellet og ekstra kulturlandskapstilskudd (Eikesdal) og beitelag som organiserer beiting i utmark. Den omfatter også spredning av møkk i vintersesongen 

Søknadsfrist

Du kan søke fra 1. august, men søknadsfristen varierer fra fylke til fylke. Ta kontakt med Nesset kommune for nærmere informasjon om søknadsfristen.