Søk om sprøytesertifikat

Alle som vil kjøpe og bruke plantevernmidler må ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Dette gjelder også ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler. Autorisasjon gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse stilles tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse.

Hvem kan få autorisasjon / sprøytesertifikat?

Autorisasjon kan gis til personer som har fylt 18 år og som har gjennomgått obligatorisk kurs og bestått eksamen/oppgave og har dokumentert yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler.

Oppgavene med å arrangere kurs og utstedelse av autorisasjonsbevis er delegert til kommunen og Fylkesmannen.

Mer om autorisasjonsbevis på sidene til Mattilsynet finner du her.