Erstatning for sau drept av fredet rovvilt

Eiere av husdyr som blir drept av freda rovvilt kan søke erstatning for de drepte dyra gjennom denne ordningen. Ordningen forvaltes av Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Hvordan søke?

Bruk elektronisk søknadsskjema. Har du spørsmål til utfylling av skjemaet kontakt Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

På nettsidene til fylkesmannen i Møre og Romsdal kan du lese mer om ordningen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. november hvert år. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir avvist. 

Søknadskjema

Søknader som gjelder rovviltskader på sau skal sendes vi Miljødirektoratets sitt elektroniske søknadssenter (ESS)