Hogst i verneskog

I medhold av skogbrukslovens §§ 32 og 33 har fylkeslandbruksstyret i Møre og Romsdal den 15.12.97 vedtatt bestemmelser om vernskogforvaltningen i Nesset.

All hogst i vernskog, unntatt ved til husbehov, skal meldes til skogbrukssjefen senest 14 dager før hogsten er tenkt satt i verk.

Vernskoggrensene er knyttet til høyde over havet, og varierer fra 20- 450 m.o.h. etter hvor en er i kommunen. Nærmere opplysninger om hvor disse grensene er og søknadskjema fås ved henvendelse skogbrukssjefen.
 

Kontakt

Skogbruksjef John Walseth, tlf. 71 23 11 84, e-post: john.walseth@nesset.kommune.no