Jegerprøve

Vil du bli jeger?

Er du interessert i å delta på jegerprøvekurs kan du ta kontakt med fylkeslaget til Norges jeger- og fiskeforening. De har oversikt hvor det arrangeres jegerprøvekurs.   

Har du planer om å bli jeger må du gå jegerprøvekurs før du kan avlegge jegerprøveeksamen. Lokallag av Norges jeger- og fiskeforening arrangerer årlig jegerprøvekurs. Kommunens ansvar er å arrangere jegerprøveeksamen for kandidater som har fullført jegerprøvekurset.

Påmelding jegerprøveeksamen

Her kan du melde deg opp og betale eksamensgebyr,