Søk helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Nesset kommune.

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

 

Fyll ut dette søknadsskjemaet. (PDF, 168 kB)

Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler kunne ta kontakt med deg for videre saksgang. 
 

Skriv ut, undertegn og send skjemaet i posten til Nesset Kommune. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Vi forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret i kommunen som behandler søknaden.

Individuell plan

Hvis du har behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeidet Individuell plan (IP).

Klage

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Bydelen din kan hjelpe deg med å klage.

Les mer om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester