Søk om psykisk helsehjelp

Nesset kommune har 1,5 årsverk i psykisk helsetjeneste, og drives av psykiatrisk sykepleier og vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Vi har kontor i første etasje på kommunehuset. Åpningstiden er hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30.

Hvem kan få tilbudet?

Psykiske problemer rammer langt flere enn de fleste er klar over. Noen kan være usikre på om de skal be om hjelp eller ikke. Vi kan bistå mennesker med psykiske problemer i alle aldre.

Tilbudet skal være lett tilgjengelig, med mulighet for hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt. En del av arbeidet innenfor psykisk helse er knyttet opp til forebyggende virksomhet.

Hvordan få tilbudet?

Du kan få tilbudet på ulike måter, både munntlig og skriftlig henvendelse:

  • ta kontakt med lege eller helsesøster
  • ta kontakt med psykiatrisk sykepleier/vernepleier
  • ta kontakt med leder for koordinerende enhet
  • ta kontakt med hjemmetjenesten
  • benytte søknadsskjema

Slik søker du:

Du kan søke ved å benytte deg av søknadsskjema.  (PDF, 168 kB)

Skriftlig søknad sendes til:

Nesset kommune v/Leder av koordinerende enhet

Kommunehuset

6460 Eidsvåg

Hva tilbyr vi?

  • Råd og veiledning
  • Samtaler/terapi og støtte, individuelt eller i grupper
  • Samtaler på kontoret eller hjemmebesøk
  • Behandling/oppfølging over kortere eller lengre perioder
  • Hjelp til selvhjelp

Pris:

Denne tjenesten er gratis.

Hva skjer videre?

Søknadene blir forløpende vurdert av fagrådet for psykiatri som består av psykiatrisk sykepleier, vernepleier med videreutdanning i psykisk helse og leder for koordinerende enhet. Skriftlig svar på søknad sendes innen 3 uker etter at søknad er mottatt. 

 

Kontaktinformasjon:

Finn kontaktinformasjon om psykisk helsetjeneste.