Akutt psykisk helsehjelp

Selvmordsfare, psykose, forvirring.

Dersom det oppstår en situasjon på ettermiddag, kveld og helg der det er behov for umiddelbar hjelp, ta  kontakt med interkommunal legevakt.

Telefonnummer legevaktsentralen: 116117