Synshjelpemidler

Har du behov for hjelpemidler på grunn av nedsatt syn, finnes det hjelpemidler som kan gjøre det lettere for deg i hverdagen. Du kan ha rett til synshjelpemidler fra NAV. Les mer om synshjelpemidler og retiigheter på NAV sine nettsider.

Trenger du hjelp til å søke?

Kontakt vår synskontakt Sissel Ebbesen Bugge på telefon 71 23 12 35.