Hørselshjelpemidler

Har du behov for hjelpemidler på grunn av nedsatt hørsel finnes det hjelpemidler som kan gjøre hverdagen din enklere. NAV har har hjelpemidler hvis hørselsnedsettelsen er varig. Søk om og les mer om hørselshjelpemidler og rettigheter på NAV sine nettsider.

Trenger du hjelp til å søke?

Kontakt en av våre hørselskontakter:

  • Ergoterapeut, mob. 918 89 954.
  • Hjemmevaktmester, mob. 900 74 050