Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis er et kort som kan gis til deg som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnet.  Målet er å gjøre deltakelse enklere, forebygge isolasjon og slik bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Ledsageren, altså den som følger deg, får fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. Da slipper du å betale to billetter. Kortet kan brukes i alle kommuner i landet, men du søker til kommunen du er bosatt i.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er beregnet på deg som har sykdom eller nedsatt funksjonsevne som trenger hjelp for å kunne delta på arrangement.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for deg som har:

  • bevegelseshemming
  • hørselshemming
  • synshemming
  • utviklingshemming
  • allergier
  • andre typer funksjonshemminger, som psykiske lidelser, hjerte-/lungesykdommer og annet

Funksjonshemmingen eller sykdommen må normalt ha en varighet på 2-3 år, men dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Nedre aldersgrense er normalt 8 år.

Søknadsfrist

Det er ingen spesiell søknadsfrist. Søknader behandles etterhvert som de kommer inn.

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

Du må legge ved et passfoto. Bildet skal være best mulig egnet til å identifisere deg og ha en størrelse på ca. 35 x 45 mm.

Fyll ut søknadsskjema:

Søknadsskjemaet (PDF, 45 kB) fylles ut på papir. Du kan skrive ut søknadsskjemaet eller ta kontakt med Servicekontoret i Nesset. Utfylt søknad leveres eller sendes Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg.

Hva skjer videre?

Nesset kommune behandler søknaden og du får svar pr. post.

Klage

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket og begrunne dette. Hvis du trenger hjelp til å skrive klagen kan kommunen hjelpe deg med dette. Klagen sendes NAV Nesset, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg.