Individuell plan og koordinator

Hvis du har behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Planen skal sikre koordinering og målretting av tjenestene og tiltakene dine.

Individuell plan

 

Individuell plan (IP) er et planleggingsdokument som hjelper deg å sette personlige mål. Planen skal si noe om hvordan du kan oppnå disse målene. Du/dine pårørende deltar aktivt i å lage den. Planen skal gi oversikt over hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det blir bare laget en individuell plan dersom du selv ønsker det.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Retten til individuell plan finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5

 

Koordinator

Du kan få utnevnt en koordinator. Koordinatoren skal sikre at du får nødvendig oppfølging og samordne tjenestene, samt arrangere koordineringsmøter/ ansvarsgruppemøter. Koordinatoren skal også sikre fremdrift i arbeidet med en individuell plan dersom du ønsker det. Koordinatoren er ansatt i bydelen.

 

Kontakt koordinerende enhet

Du må kontakte kommunens koordinerende enhet hvis du vil søke om hjelp til å utarbeide en individuell plan og/eller benytte deg av tilbudet om koordinator. Sentrale oppgaver for koordinerende enhet er blant annet å ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering.