Legekontor

 

 

 

Legetjenesten i Nesset holder til på kommunehuset i Eidsvåg, ved Helsesenteret i 1. etasje.

Vi legger vekt på at legetjenesten skal være godt tilgjengelig for alle som er bosatt i Nesset kommune, andre som har fastlege ved kontoret, samt de som midlertidig oppholder seg i kommunen og har behov for legetjenester.

Det arbeider tre leger ved Nesset legekontor. I tillegg har vi en stilling for turnuskandidat.

Timebestilling per telefon:

Legekontor - timebestilling per telefon
Åpningstid Telefontid Telefon
08.30 - 16.00 08.30 - 12.00 og 13.00 - 16.00 71 23 12 00

 

Legevakt: telefon hele døgnet: 116117. NØD-nummer 113

 

Legevakt - åpningstid legevakt telefon
Legevakt Åpningstid legevakt telefon
Daglegevakt, mandag-fredag, legekontoret i Eidsvåg 08.00 - 16.00
Lokal legevakt Nesset, mandag-torsdag 16.00 - 21.00
Interkommunal legevakt Molde, mandag-torsdag 21.00 - 08.00
Interkommunal legevakt Molde, fredag/helg/helligdager 16.00 - 08.00

 

Forskrift om fastlegeordning i kommunene

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

Lov om pasient- og brukerrettigheter