Jordmor og svangerskapskontroll

Svangerskapskontroller

 

Alle gravide har rett til gratis svangerskapskontroll. Tilbudet får du hos fastlegen og/eller jordmor på helsestasjonen. Kontakt helsestasjonen tidlig i svangerskapet dersom du ønsker oppfølging hos jordmor. Tilbudet er gratis. Nesset kommune har jordmor i 50 % stilling.

Oppfølging hos jordmor i svangerskapet

  • Jordmor følger deg/dere gjennom hele svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.
  • Den første konsultasjonen bør være mellom uke 8 – 12.
  • Det er ønskelig at partner deltar i konsultasjonene. Én konsultasjon er forbeholdt kun mor.
  • Jordmor undersøker mor og barnet i magen.
  • Jordmor kan søke om fødeplass.
  • Jordmor tar alle rutineblodprøver.
  • Du/dere kan snakke om gleder og bekymringer som opptar dere.
  • Du/dere får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming, flaskemating og forberedelse til foreldrerollen.

 

Rutinekontroller

Uke 8-12 Første kontroll Livsstilssamtale

Uke 17-19 Rutine -UL Fødepoliklinikk

Uke 24 Rutinekontroll

Uke 28 Rutinekontroll +Ammesamtale

Uke 32 Rutinekontroll

Uke 36 Rutinekontroll + Fødselssamtale

Uke 38 Rutinekontroll

Uke 40 Terminkontroll henv. til trivelsekontroll ved fødeavdelingen uke 41.

Kontrollene individualiseres etter behov.

 

Etter fødsel

Vi tilbyr hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier etter fødsel.

Førstegangs fødende tilbys hjemmebesøk innen 48 timer etter hjemreise fra barsel innenfor helsestasjonens åpningstider på hverdager.

Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen 0-5 år.