Jordmor og svangerskapskontroll

Alle gravide har rett til gratis svangerskapskontroll. Tilbudet får du hos fastlegen og/eller jordmor på helsestasjonen. Kontakt helsestasjonen tidlig i svangerskapet dersom du ønsker oppfølging hos jordmor. Tilbudet er gratis. Nesset kommune har jordmor i 50 % stilling.

Oppfølging hos jordmor i svangerskapet

  • Jordmor følger deg/dere gjennom hele svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.
  • Den første konsultasjonen bør være mellom uke 8 – 12.
  • Det er ønskelig at partner deltar i konsultasjonene. Én konsultasjon er forbeholdt kun mor.
  • Jordmor undersøker mor og barnet i magen.
  • Jordmor kan søke om fødeplass.
  • Jordmor tar alle rutineblodprøver.
  • Du/dere kan snakke om gleder og bekymringer som opptar dere.
  • Du/dere får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming, flaskemating og forberedelse til foreldrerollen.

 

Rutinekontroller

Uke 8-12: Første kontroll + Livsstilssamtale

Uke 17-19: Rutinekontroll -  Ultralyd Fødepoliklinikk

Uke 24: Rutinekontroll

Uke 28: Rutinekontroll + Ammesamtale

Uke 32: Rutinekontroll

Uke 36: Rutinekontroll + Fødselssamtale

Uke 38: Rutinekontroll

Uke 40: Terminkontroll + Henvendelse til trivselskontroll ved fødeavdelingen i uke 41.

Kontrollene kan tilpasses den enkelte etter behov.

 

Etter fødsel

Vi tilbyr hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier etter fødsel.

Førstegangsfødende tilbys hjemmebesøk innen 48 timer etter hjemreise fra barsel. Dette må skje innenfor helsestasjonens åpningstider på hverdager.

Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen 0-5 år.