Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen er ei kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppa 0-5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel samt forebygge sykdom og skade.

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud, der foreldre kan ta kontakt om små og stor bekymringer og spørsmål når det gjelder barn.

På helsestasjonen får du råd og veiledning om

  • foreldre-barn-samspill
  • amming, morsmelkerstatning og annen mat og ernæring
  • barnets utvikling (motorisk utvikling, kognitiv utvikling, språk)
  • søvnbehov og gode søvnvaner
  • vaksinering
  • tannhelse
  • prevensjon etter graviditet

Vi undersøker hvordan det står til med foreldre og barn, og kan snakke om temaer som foreldrene ønsker å ta opp.

Alle som arbeider på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også selv ta kontakt ved behov utover det.
 

Helsestasjonsprogrammet 0-5 år
Helsestasjonsprogrammet 0-5 år
Barnets alder Du møter Vaksiner
I løpet av første uke etter hjemkomst fra fødeavd. Jordmor/helsesykepleier
6 uker Generell helseundersøkelse v/helsesykepleier og lege Rotavirusvaksine
3 mnd. helsesykepleier DTP-IVP-HIB, Pneumokokk, Hepatitt B, Rotavirusvaksine.
4 mnd. helsesykepleier/fysioteapeut
5 mnd. helsesykepleier DTP-IVP-HIB, Pneumokokk, Hepatitt B
6 mnd. Generell helseundersøkelse v/helsesykepleier og lege
8 mnd. helsesykepleier
10 mnd. helsesykepleier
12 mnd. Generell helseundersøkelse v/helsesykepleier og lege
15 mnd. helsesykepleier MMR-vaksine
2 år Generell helseundersøkelse v/helsesykepleier og lege. Språkferdigheter (SATS)
4 år Generell helseundersøkelse v/helsesykepleier. Synstest og språk (Språk 4).