Fysioterapi

Tjenesten gir tilbud om fysioterapi i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade.

Hvem kan benytte tjenesten?

 • Personer med plager i muskel-/skjelettsystemet
 • Personer med akutt eller kronisk sjukdom
 • Personer med funksjonsnedsettelse
 • Barn med ulike funksjonsnedsettelser, motoriske vansker eller forsinket motorisk utvikling
 • Personer i alle aldrer som vil komme i gang med fysisk aktivitet/trening

 

Hva kan fysioterapitjenesten tilby?

 • Grundig undersøkelse ved første konsultasjon
 • Behandling og opptrening
 • Råd og veiledning individuelt og i grupper
 • Gruppetrening    
 • Råd og veiledning til foreldre/foresatte i forhold til barn og unges motoriske utvikling
 • Veiledning om tiltak i forhold til personer med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser
 • Individuell oppfølging/behandling av barn med funksjonsnedsettelse
 • Forebyggende tiltak som "Sterk og stødig" for seniorer i Eidsvåg og Eresfjord.


Gruppetreningstilbud:

Gruppetreningstilbud
Timeplan Tidspunkt Type
Mandag 11.00 - 12.00 Sterk og stødig i Eidsvåg
10.00 - 11.00 Aktiv på dagtid
14.00 - 15.00 Egentrening med veiledning
15.00 - 16.00 Sterk og stødig i Eresfjord
Tirsdag 11.00 - 12.00 Gruppetrening hverdagsmestring
14.00 - 15.00 Bassengtrening
Onsdag 12.45 - 13.45 Pilates
14.00 - 15.00 Egentrening med veiledning
Torsdag 14.30 -15.30 Ryggtrening
Fredag 08.30 - 10.00 Egentrening uten veiledning

 

Hva koster det?

 • Fysioterapi går under frikortordningen med egenandelstak 2. Egenandel etter gjeldende satser
 • Frikort egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Egendelstak 2 for 2018 er kr. 2025,-
 • Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut. Unntaket er barn under 16 år, og personer med NAV-godkjent yrkesskade.

 

Hvordan får du kontakt?

 • Direkte kontakt med fysioterapitjeneste eller via annet helsepersonell
 • Henvendelser fra barnehage og skole