Søk sykehjemsplass

Sykehjem er et tilbud til eldre som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

 

 

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Viktig informasjon: 

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det leder koordinerende enhet i samråd med inntaksrådet som behandler din søknad. Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass.

Hva koster det? 

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får.

  • Et korttidsopphold koster kr 160,- i døgnet i opp til 60 dager hvert kalenderår. 
  • Ved langtidsplass er det andre satser.