Trygghetsalarm

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner som oppstår i egen bolig når som helst på døgnet Hvis du utløser en trygghetsalarm, vil alarmsentralen umiddelbart ta kontakt med deg, vurdere nødvendig oppfølgning og ved behov rykke ut.

I tillegg til trygghetsalarmen vil du også få montert brannvarsler som er knyttet til alarmsentralen. Dersom brannvarsleren løses ut vil brannvesenet rykke ut.   

Hva får du?

Du får en trygghetsalarm med en base samt en brannvarsler. Utløst alarm mottas ved responssenter med helsepersonell som igjen kaller ut hjemmetjenesten Nesset. 

Hvem kan få tilbudet?

Hjemmeboende kan få dette tilbudet.

Hvordan få tilbudet?

Du benytter søknadsskjema (PDF, 168 kB)for å søke om trygghetsalarm. 

Søknadsskjemaet sendes til:

Nesset kommune v/Leder for koordinerende enhet

Kråkholmvegen 2

6460 Eidsvåg

Hva skjer videre?

Søknaden behandles fortløpende. Det er koordinerende enhet som behandler din søknad.

Hva koster det?

Kommunestyret har fastsatt en egenandel for trygghetsalarmtjenesten på 220 kroner per måned for trygghetsalarm med brannvarsler. Dette inkluderer montering av alarm.

Det blir sendt månedlig faktura. 

Kontaktinformasjon:

Finn kontaktinformasjon for hjemmetjenesten.

Brukererfaring: 

Her kan du lese en artikkel om brukererfaring i praksis.