Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker.

Søk hjemmehjelp:

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du har behov for. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det tjenestetilbudet som passer best for deg. Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet, kan du ta kontakt med servicekontoret. 

 

Søknadsskjemaet sendes til:

Nesset kommune v/koordinerende enhet
Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg

Hva kan du få?

Du kan få hjelp til blant annet:

  • personlig hygiene og stell
  • matlaging, og i noen tilfeller handling av varer
  • rengjøring
  • klesvask

Krav til søker:

Du må ha behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemning eller alder. Du må oppholde deg i Nesset kommune for å ha krav på tjenester. 

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp.

Satser for egenbetaling av hjemmetjenester  (PDF, 114 kB)


Grunnbeløp i folketrygden

 

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det koordinerende enhet som behandler søknaden.


Kontaktinformasjon:

Her er kontaktperson for hjemmetjenesten.

 

Lover og forskrifter:

Tjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2, punkt 6b om praktisk bistand.