Hjelpemidler

Du kan låne hjelpemidler til deg selv eller andre på kommunalt hjelpemiddellager. Du trenger ikke henvisning fra lege. Dersom du henter noe for andre må du oppgi fullt navn, adresse og fødselsdato til den du henter hjelpemidler for.

Hva får du?

Hos oss kan du låne hjelpemidler som:

  • krykker, stav, rullator og manuell rullestol
  • toalettstol, toalettforhøyer, dusjstol og badekarbrett
  • pleieseng og ulike puter

Har du vesentlig redusert funksjonsevne eller har behov for å låne hjelpemidler over lengre tid, søker du NAV om varig utlån. Søknadsskjema for hjelpemidler hos NAV. Kontakt ergoterapeut dersom du trenger hjelp til å søke.

Mer informasjon om hjelpemidler og kontakt med hjelpemiddelsentral.

 

Krav til søker:

  • Du må være bosatt eller oppholde deg i Nesset kommune.
  • Hjelpemidlene skal i utgangspunktet hentes og leveres av brukerne.

Dersom du ikke kan hente selv:

  • Hjemmevaktmester ved Aktivitetstjenesten kan hente og bringe. Ta kontakt på mob. 900 74 050

Hva koster det?

Det er gratis å låne hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager.

Slik søker du:

Det er ikke søknadsskjema for korttidslån av hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med hjemmevaktmester på tlf. 71 23 28 33 eller mobil 900 74 050 eller ergoterapeut mobil 918 89 954. På kveld og helg kan du ta kontakt med hjemmetjenesten på mobil 950 53 488.

Hva skjer videre?

Utlånsperioden er i utgangspunktet tre måneder, men kan forlenges ved at du kontakter ergoterapeut eller hjemmevaktmester.

Har du vesentlig redusert funksjonsevne eller har behov for å låne hjelpemidler over lengre tid, søker du NAV om varig utlån. Søknadsskjema for hjelpemidler hos NAV. Kontakt ergoterapeut dersom du trenger hjelp til å søke.