Hjelpemidler

Du kan låne hjelpemidler til deg selv eller andre på hjelpemiddellageret. Du trenger ikke henvisning fra lege. Dersom du henter noe for andre må du oppgi fullt navn, adresse og fødselsdato til den du henter hjelpemidler for.

Hva får du?

Hos oss kan du låne hjelpemidler som:

  • krykker, stav, rullator og manuell rullestol
  • toalettstol, toalettforhøyer, dusjstol og badekarbrett
  • pleieseng og ulike puter

Har du vesentlig redusert funksjonsevne eller har behov for å låne hjelpemidler i mer enn to år, søker du NAV om varig utlån. Søknadsskjema for hjelpemidler hos NAV. Kontakt ergoterapeut dersom du trenger hjelp til å søke.

 

Krav til søker:

  • Du må være bosatt eller oppholde deg i Nesset kommune.
  • Hjelpemidlene skal i utgangspunktet hentes og leveres av brukerne.

 

Dersom du ikke kan hente selv:

  • Hjemmevaktmester ved Aktivitetstjenesten kan hente og bringe. Ta kontakt på mob. 977 32 527.

 

Hva koster det?

Det er gratis å låne hjelpemidler.

 

Slik søker du:

Det er ikke søknadsskjema for å korttidslån av hjelpemidler.

 

Kontaktinformasjon:

Finn kontaktinformasjon om hjelpemidler.

Ta kontakt med hjemmevaktmester på mob. 977 32 527 eller ergoterapeut mob. 918 89 954. På kveld og helg kan du ta kontakt med hjemmetjenesten på mob. 950 53 488.

 

Hva skjer videre?

Utlånsperioden er i utgangspunktet tre måneder, men dette kan forlenges ved at du kontakter ergoterapeut.