Døgnåpne vakttjenester

Legevakt:

116117(kveldstid/helg)

Hjemmetjenesten:

950 53 488 og 926 22 926 (hele døgnet)

Alarmtelefon for barn og unge:

116 111 (hele døgnet)

Barnevern: 

Politi 02800 eller Alarmtelefon for barn og unge 116 111.

Vold/overgrep:

Krisesenteret for Molde og omegn,tlf. 71 25 66 66 

Teknisk vakttelefon:

71 23 35 50 (kveld/helg)

Veterinærvakt:

911 33 623 (hele døgnet)

Påkjørsel vilt, politi:

02800 (hele døgnet)

 

Dyrevelferd:

Lenke til Mattilsynets nettsider

 

Nødnummer

110 - Brannmelding 
112 - Politi - nødtelefon 
113 - Medisinsk nødhjelp