Fyrverkeri

Fyrverkeri/pyroteknisk vare - salg, oppbevaring og avbrenning 

For å kunne drive med salg og oppbevaring av pyroteknisk vare må det søkes om tillatelse til dette før salgssesongen hvert år. 

Søknadsfristen er 1. mai.  

Tillatelse kan kun innvilges til forhandlere som har fast utsalgssted, og salget skal foregå over disk. 

Salgsperioden for fyrverkeri er i tidsrommet 27. til og med 31. desember.   

Etter søknad kan brannsjefen ut fra en brannteknisk vurdering av m.a. aktuell brukssted og årstid gi særskilt tillatelse til å kjøpe fyrverkeri utenom ordinær salgsperiode. 
 
Det må sendes søknad til politiet som videresender til brannvesenet for endelig godkjenning dersom avbrenning/oppskyting av fyrverkeri er tenkt benyttet til annet formål enn ordinær nyttårsfeiring. 

Nytt av året er krav til forhandlerkurs i regi av Norsk brannvernforening. Kursbevis vedlegges søknaden. Slik tillatelse gis etter vurdering av hvert enkelt tilfelle.