Brann- og redningstjenesten

Brann- og redningstjenesten 

Brann- og redningstjenesten har følgende hovedoppgaver: 

  • Innsatsstyrke ved branner 

  • Akutte ulykkessituasjoner 

  • Akutt forurensing 

  • Gjennomføre brannforebyggende oppgaver 

  • Tilsyn med særskilte brannobjekter 

  • Opplæring og øvelser av egne mannskaper 

  • Opplæring og øvelser i institusjoner, skoler etc. 

  • Feiing 

  • Tilsyn med piper og ildsteder 

Organisering 

Brannvesenet i Nesset har to brannstasjoner. Hovedstasjon i Eidsvåg sentrum og en stasjon i Eresfjord. Det er to depot i Vistdal og Eikesdal. 
 

Det er 17 brannkonstabler ved brannstasjonen i Eidsvåg og 10 brannkonstabler i Eresfjord. I Vistdal og Eikesdal er det 7 hjelpemannskap på hvert depot. 

Brannkonstablene på brannstasjonene varsles via Nødnett, mens hjelpemannskapet varsles via mobiltelefon. 

Brannvernsamarbeid 

Fra og med 2013 er det opprettet avtale om brannvernsamarbeid mellom Nesset kommune og Molde kommune. Samarbeidet omfatter felles brannsjef, leder beredskap, leder forebyggende og forebyggende oppgaver. 
 
Det forebyggende arbeidet består av informasjons- og motivasjonstiltak, oppfølging av farlige stoff samt brannforebyggende saksbehandlings- og tilsynsarbeid. 
 
Spørsmål vedrørende brannvern og andre brannfaglige spørsmål kan rettes til Molde brann- og redningstjeneste.  

 

Ved brann og ulykker ring tlf: 110 

Kontaktinformasjon

Alf Magne Smørholm
brannsjef
E-post
Telefon 71 19 18 00
Mobil 911 71 045