Tilskudd til tilgjengelighetstiltak til bolig

Tilskudd til tilpassing av bolig 2018 

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger eller tilpasninger.  

Hvem kan få tilskudd? 

Husstander, enkeltpersoner og eldre som har behov for tilpassing av boligen for å kunne bli boende i boligen over tid. Familier med funksjonshemmede barn skal prioriteres. 

 

Hvor mye tilskudd? 

Størrelsen på tilskudd gis ut fra tilgjengelige midler samt en helhetsvurdering av økonomi, behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger. Vi tar forbehold om at vi tildeles midler fra Husbanken i 2018.  

 

Send inn søknad 

Det er kommunen som tildeler tilskudd til enkeltpersoner, men På Husbanken sine nettsider finner du søknadsskjemaDu kan velge om du vil søke elektronisk eller på papirskjema. Hvis du velger å søke på papir sender du søknad med vedlegg til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg. Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med Nav. 

 

Mer informasjon 

 

Før en eventuell tilpassing kan det være aktuelt å søke om tilskudd til utredning og prosjektering.