Startlån til å kjøpe bolig

Du kan få startlån dersom du har hatt langvarige problemer med å få lån eller tilstrekkelig lånebeløp i en privat bank.

Hva kan du søke om? 

Dersom du ikke får lån i banken kan du søke om å låne hele kjøpesummen hos oss Du kan få lån til en nøktern og egnet bolig i Nesset med hensyn til pris, størrelse og standard. 

Er du varig vanskeligstilt med svært lav inntekt kan du også bli vurdert for et rente- og avdragsfritt lån kalt tilskudd til etablering, som kan gis sammen med startlån. Dette nedskrives med 5 % årlig over 20 år. 

Du kan lese mer detaljert om hvem som kan få lån: 

Krav til søker 

 • Du må være over 18 år  

 • Du må være varig økonomisk vanskeligstilt  

 • Du må ha fast inntekt, eller være varig trygdet  

 • Du må kunne betjene renter og avdrag på lånet, og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold 

 • Dersom dere er et par og skal søke lån må begge stå ansvarlig for lånet 

Vi stiller ikke krav om egenkapital eller kausjon i annen bolig. Startlån tildeles etter en behovsprøving. Vi legger vekt på om du forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og om du har benyttet muligheten til sparing. Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo.  

En hovedregel er at boligen skal ligge i den kommunen som gir lån. 

Søknadsfrist 

Du kan søke hele året. 

Slik søker du om startlån til kjøp av bolig 

Du trenger disse vedleggene: 

 • Bostedsattest for alle i husstanden (fås hos skatteetaten).  

 • Utskrift av likning for de to siste årene (fås hos skatteetaten).  

 • Bekreftet kopi av siste års selvangivelse/skattemelding (fås hos skatteetaten).  

 • Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste to måneder.  

 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid.  

 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser.  

 • Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd.  

 • Dokumentasjon på all gjeld.  

 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue.  

 • Leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig.  

 • Bekreftelse på annen finansiering eller egenkapital. 

I tillegg kan hvilken situasjon du er i avgjøre hvilke andre vedlegg du trenger. Du finner en oversikt over dette i søknadsskjemaets punkt 8. 

Send inn søknad 

Du kan velge om du vil søke elektronisk eller på papirskjema. Hvis du velger å søke på papir sender du søknad med vedlegg til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg. Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med Nav. 

Send inn egenerklæring 

Skriv ut egenerklæring på slutten av søknadsprosessen, signer og send sammen med vedleggene til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg. 

Hva skjer videre? 

Kommunen behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om det. 

Når du eventuelt har fått forhåndsgodkjenning eller lånetilsagn kan du starte jakten på egen bolig. Eventuelle bud gis til megler, som kontakter Nav/kommunen for å få godkjent finansieringen og boligen. Underskrevet kontrakt og takstdokumenter må leveres til boligkontoret som iverksetter utbetaling. 

Når du har kjøpt bolig er det økonomiavdelingen i Nesset kommune som tar seg av utbetaling av lån. 

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Klagen sendes Nesset kommune, Kommunehuset, 6460 Eidsvåg