Leie kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp, eller hvis du trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.  

Kommunal bolig er et midlertidig tilbud. Du kan bruke tiden du leier bolig til å planlegge hvordan du vil bo i fremtiden. 

Dette kan du søke om 

Oppfyller du kravene og blir prioritert, vil du få tilbud om leie av en kommunal bolig. Boligene har ulik standard og størrelse.  

 

Krav til og rettigheter for søkere  

For å søke kommunal bolig må du 

  • ha lovlig oppholdstillatelse i Norge.  

  • være over 18 år. 

  • Dersom du er under 18 år skal innvilgelse skje i samarbeid med verge og tjenesteapparat 

  • Ikke være i stand til å skaffe bolig selv 

Hvis du oppfyller grunnvilkårene til å få kommunal bolig, vil kommunen gjøre en prioritering mellom de søkerne som har størst behov. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller grunnvilkårene. 

Les mer om forhold som vil ha betydning for behandling av søknaden i kommunens retningslinjer for tildeling av kommunal bolig (lenke til fil) 

Råd og veiledning 

Søkere til kommunal bolig skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger for sitt boligbehov. 

Søknadsfrist 

Det er ingen spesiell søknadsfrist. Søknadene behandles etterhvert som de kommer inn. 

Slik søker du 

Du trenger disse vedleggene: 

  • Dokumentasjon på alle løpende inntekter 

  • Leiekontrakt og eventuell oppsigelse dersom du leier bolig 

Fyll ut søknadsskjemaet og signer. 

Søknad om kommunal bolig (lenke til fil) 

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden – ta kontakt med Nav Nesset. 

Hva skjer videre? 

Søknaden din blir behandlet ut fra en skjønnsmessig vurdering og gjeldende retningslinjer og du vil deretter få et skriftlig svar på søknaden din.  

Bytte bolig 

Om du ønsker å bytte fra én kommunal bolig til en annen kan du søke om dette – bruk søknadsskjemaet.  

Fornyelse av leiekontrakt 

Leiekontrakt for kommunal bolig inngås for ett år. Du kan søke om å få denne forlenget med ett år til. Bruk søknadsskjemaet. Søknaden blir vurdert ut fra retningslinjene. Du må søke minst tre uker før leiekontrakten går ut. 

Oppsigelse 

Det er 1 måned oppsigelsestid for oppsigelse av kommunal bolig. Oppsigelsesdato regnes fra den 1. i mnd. 

Klage 

Hvis du får avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes NAV Nesset, men avgjøres av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. I klagen skal du angi hva du ønsker endre i vedtaket og begrunne dette. Hvis du trenger hjelp til å skrive klagen kan kommune hjelpe deg med dette