Svar på tilbud om barnehageplass

Når søknaden om barnehageplass er mottatt vil du få et svar på e-post med forventet tid for svar på din søknaden. 

Svar på søknader innen frist for hovedopptaket med søknadsfrist:

  • 1. mars kan ventes innen 31. mars, 
  • 15. september kan vente innen 15. oktober.

Søknader etter søknadsfristen besvares fortløpende når det er ledig plass i barnehage, eller at søknaden blir satt på venteliste.