Pris og betaling for barnehageplass

 

 

Betalingssatser for barnehageplass i Barnehagene i Nesset fra 01.08.2019

 
Betalingssatser for barnehagene i Nesset
Antall dager pris
1 dag 830
2 dager 1380
3 dager 2005
4 dager 2615
5 dager 3040

Søskenmoderasjon:

  • 30% for barn nummer 2
  • 50% for barn nummer 3 eller flere.

Betaling i 11 terminer per år.

Matpriser barnehage

Matpriser barnehage
Barnehage: matpriser:
Eidsvåg barnehage 260
Eresfjord barnehage 250
Vistdal barnehage 250

Prisene på mat i barnehagene kan variere noe ut ifra blant annet hvor mye varmmåltid barnehagene tilbyr.

De private barnehagene velger selv hva de vil ta i matpenger.

Redusert foreldrebetaling

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen for en barnehageplass er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2019 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Søknaden sendes til Nesset kommune.

Gratis kjernetid 

Fra august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med august 2019 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år. 

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, barnehageåret 2019/2020 (PDF, 74 kB)