Pris og betaling for barnehageplass

 

Betalingssatser for barnehageplass i Barnehagene i Nesset fra 01.01.2019

 
Betalingssatser for barnehagene i Nesset
Antall dager pris
1 dag 800
2 dager 1380
3 dager 2015
4 dager 2570
5 dager 2990

Søskenmoderasjon:

  • 30% for barn nummer 2
  • 50% for barn nummer 3 eller flere.

Betaling i 11 terminer per år.

Matpriser barnehage

Matpriser barnehage
Barnehage: matpriser:
Eidsvåg barnehage 260
Eresfjord barnehage 250
Vistdal barnehage 250

Prisene på mat i barnehagene kan variere noe ut ifra blant annet hvor mye varmmåltid barnehagene tilbyr.

De private velger selv hva de vil ta i matpenger.

Redusert foreldrebetaling

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen for en barnehageplass er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Søknaden sendes til Nesset kommune.

Gratis kjernetid for -, 4- og 5 åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 450 000 kroner per år. 

Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Søknad om redusert foreldrebetaling, barnehageåret 2018/2019  (PDF, 129 kB)