Oppsigelse og permisjon

 

Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelsestiden i barnehagene skal generelt være 1 måned. Oppsigelse skal foreligge skriftlig senest 1 måned før barnet tas ut av barnehagen. Siste frist for oppsigelse i barnehageåret skal være 1. mars, slik at barnet senest slutter i barnehagen 1. april.

Oppsigelsesskjema finner du her.

 

Permisjon fra barnehageplass

Det kan gis permisjon fra innvilga fast plass etter godt begrunna søknad. Permisjon kan bare gis innenfor ett og samme barnehageår og fortrinnsvis mot slutten av året – og under forutsetning av at andre kan benytte den ledige plassen.

Permisjonen kan sendes til kontaktpersonen nederst på denne siden.