Trygghetssirkelen - COS (Circle of Security)

Tilknytning dreier seg om at barna kjenner nærhet og trygghet overfor de voksne rundt seg. Men det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige følelser og å støtte dem i utforsking og lek.

Barn har behov for tilknytning der det er avhengig av beskyttelse og omsorg, men barn har også behov for å utforske sin selvstendighet og undersøke og mestre verden.

Personalet er godt i gang med kompetanseheving i Trygghetssirkelen (COS).

Figuren nedenfor viser hvordan behovene for utforsking og trygghet henger sammen.

Klikk for stort bilde