Trygghetssirkelen - COS (Circle of Security)

Tilknytning dreier seg om at barna kjenner nærhet og trygghet overfor de voksne rundt seg. Men det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige følelser og å støtte dem i utforsking og lek.

Barn har behov for tilknytning der det er avhengig av beskyttelse og omsorg, men barn har også behov for å utforske sin selvstendighet og undersøke og mestre verden.

Personalet er godt i gang med kompetanseheving i Trygghetssirkelen (COS).

Figuren nedenfor viser hvordan behovene for utforsking og trygghet henger sammen.

Trygghetssirkelen viser hvordan den voksne støtter barnet med tilstedeværelse  og blikk, når barnet utforsker "verden" og når barnet trenger omsorg og trøst. - Klikk for stort bilde