Språkkommune

Nesset kommune har sammen med Molde kommune søkt om å bli språkkommune, og har fått positivt svar. Utdanningsdirektoratet har valgt ut 17 kommuner til å bli språkkommune i 2018. Midsund er allerede språkkommune. 

Mål med språkkommunearbeidet:

  • Arbeidet med å styrke barnehagens språkmiljø forsterkes.
  • Det skal være sammenheng mellom barnehagens og skolens språkarbeid.
  • Lærernes kompetanse innen språk, lesing og skriving skal styrkes.
  • Barn og elever som strever med språk, lesing og skriving, skal raskt identifiseres og følges opp med effektive tiltak.
  • Andelen elever med svake lese- og skriveferdigheter skal reduseres.
  • Andelen elever med svært gode lese- og skriveferdigheter skal økes.
  • Elever med stort læringspotensial skal få de utfordringer og den støtte de behøver.

Språkløypen er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019 ble lansert høsten 2016. Målet er å utvikle kompetansen til lærere, barnehagelærere og ansatte i barnehagene om språk, lesing og skriving.