Overgang fra barnehage til skole

Overganger i barnehagen og overgang til skole og SFO

Barnehagene skal ha en plan for overganger vi har i barnehagen, og en plan for samarbeidet med skolen og SFO. Vi skal legge til rette for at alle overganger barna/foreldre opplever i sin tid i barnehagen er trygge, både de innad og veien videre til skole og SFO.

Barnehage og skole/SFO er institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Barna vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene. Det må legges til rette for at barna kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole.