Klage

Du kan klage på et vedtaket innen tre uker (forvaltningslovens § 29) etter at du mottok det. Klagen sendes til Nesset kommune. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. Legg ved eventuell dokumentasjon på nye opplysninger. Ta kontakt hvis du trenger hjelp til å skrive klagen.