Helse og livsmestring

Barnehagene i Nesset har fokus på folkehelse. Vi er bevisst på å ha et sunt og variert kosthold, god hygiene, uteaktivitet og friluftsliv.

Vi fremmer god psykisk helse og livsmestring gjennom å jobbe med LØFT (Løsningsfokusert tilnærming), COS og andre pedagogisk metoder. De ulike metodene legger vekt på å utvikle sosial kompetanse og livsmestring. Her har vi fokus på vennskap, samhold og ulikheter som ressurs og deltakelse i et demokratisk fellesskap.

Det er også utarbeidet en handlingsplan mot mobbing. Denne planen har som mål å forebygge og avdekke eventuell mobbing, og sette i gang tiltak ved behov.