Barnehagekalender

I løpet av et barnehageår har vi 5 planleggingsdager, dette er dager barnehagen er stengt for barna. 

Planleggingsdagen er tid til samarbeid i personalet, i tillegg til faglig påfyll som er viktig for å gjøre barnehagedagen best mulig for alle barn.  Rammeplan for barnehagen sier at barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon må være i stadig endring og utvikling. Barnehagen skal være rustet til å møte nye krav og utfordringer. Det krever en stadig utvikling av personalets kompetanse. 

 

Planleggingsdager barnehageåret 2018/2019

 

Dato: Hva skjer:
15.08.18 Planleggingsdag
16.08.18 Planleggingsdag
08.10.18 Planleggingsdag
21.12.18 Planleggingsdag
31.05.19 Planleggingsdag

 

Vi tar forbehold om at endringer kan skje.