Tilskuddsordninger

RIR gir et engangstilskudd til innkjøp av tøybleier.  Du fyller ut søknadskjema og mottar deretter kvittering på mottatt søknad.