Miljøstasjon

Miljøstastasjonen/gjennvinningsstasjonen i Nesset ligger på Bersåshaugen, og har åpent hver mandag og tirsdag kl 12.30 - 19.00.

Det aller meste kan leveres gratis på miljøstasjonen/gjenvinningsstasjonen. Sorterer du avfallet hjemme er det lettere å skille det man må betale for og det som er gratis.