Innsamling av farlig avfall

RIR utfører innsamling av farlig avfall og grovavfall ved faste stoppesteder noen ganger pr år. Hvis du ikke har mulighet til å levere dette avfallet på de oppsatte stoppestedene, kan RIR utføre hjemmebesøk.