Bytte dunk

Standardabonnementet passer ikke like godt for alle, og du kan endre abonnementet til ditt behov. Dette medfører en økning eller reduksjon i gebyret.

Det finnes flere måter å tilpasse abonnementet til ditt behov. Har du jevnlig for store mengder papir-, bio- eller restavfall kan du få større dunker mot en økning i gebyret.

Du kan bytte til større dunker på ditt standardabonnement,  dele abonnement  med en nabo, bytte ut biodunk hvis du har avtale om kompost eller ha større felles renovasjonsdunker sammen med flere naboer.