Vistdal barnehage - nytt gjerde og drenering

Oppstart planlegging: Våren 2018
Oppstart bygging: Høsten 2018
Ferdig: Høsten 2018

Klikk for stort bildeNytt gjerde for Vistdal barnehage, Nesset kommune

Hva skal vi gjøre?

Vi skal demontere gammelt gjerde og sette opp nytt barnehagegjerde til Vistdal barnehage. 

For å unngå dannelse av store vanndammer rundt barnehagen, skal det i tillegg utføres nødvendige tiltak på dreneringen. 

Hvorfor gjør vi dette?

Gjerdet til Vistdal barnehage er oppført med trepåler og stålnetting uten overliggende vinkelstål, og Kystlab-Prebio AS har anmerket dårlig tilstand på gjerdet. Det er derfor behov for nytt gjerde, og det nye gjerdet vil være av typen barnehagegjerde. Barnehagegjerdet vil være av vedlikeholdsfritt metall, klatresikkert og avstivet i topp og bunn. 

Vistdal skole og barnehage har de senere årene slitt med stor opphopning av overflatevann ved nedbør. Dreneringen ser ut til å være defekt flere steder, og det danner seg store dammer som er dypere enn 10 cm, og dette utgjør en fare for små barn. Det må derfor utføres nødvendige tiltak på dreneringen.

Hva skjer når?

Prosjektet gjennomføres høsten 2018.

Hvor er det?

Vistdal barnehage ligger i Vistdalsvegen 1097, 6364 Vistdal.

Hvem er ansvarlig?

Nesset kommune er byggherre.

Se også

Barnehage - Nesset kommune